Bestyrelsens beretning 2020

Bestyrelsens beretning Brønderslev Tennis Klub    marts 2019-2020

Sæsonstart  med standerhejsning 23 april , der var valgt en tirsdag i år  kl 17 med sammenspil på alle banerne, det var forrygende blæsevejr med grus flyvende om ørerne, herefter blev der serveret sandwich .

Der var arbejdsdag 6.april med flot stort fremmøde, så vi stort set fik banerne klargjort denne formiddag.

Tennissportens dag lørdag d. 4. maj. Her kom stort set kun bestyrelsen og nogle medlemmer.

Vi fik da spillet sammen , men ikke nye medlemmer ( trods forsøg på at annoncere det og pressemeddelelse )

Ang nye tiltag på anlægget har der ikke været behov , vi synes alt er fint og i orden.Så kun småting og alm vedligehold.

Aktiviteter for seniorer :

Som vanligt sammenspil mandag og torsdag 17-19 og onsdag og søndag formiddag. Der har været stort fremmøde ,især er mandag populær.

Vanligt træf med Dronninglund , dog kunne herrerne ikke samle hold

Herrerne har holdt en doubleaften

Vi har i år afholdt 4 mix-doubletræf  1 aftenarrangement med lys og let traktement efter. 1 aftenarrangement med grill-spissammen efter spil og 2 søndag formmiddag m kaffe og rundstykker ( i aug måtte de fremmødte dog gå hjem efter kaffen pga regn)

Begrænset deltagerantal til disse arrangementer, hurtigt fyldt op.

Træningsaften x 2 m Jørgen Nørgaard som træner til egenbetaling.

Damerne har som vanligt passet klubhuset

Herrerne har , som blev starter forrige år , dannet 4 hold ,som har taget ansvar for pasning af hver sin bane , der har været udpeget en ansvarlig kontaktperson for hver bane , slået op på opslagstavlen.

Der har været afholdt 2 voksenintroduktionskurser i maj   –  1for 18-40 årige og 1 for +40 årige (samarbejde med kommunen , Bevæg dig for livet tilskud herfra til de +60 årige )

8 på holdet 18-40 , 6 indmeldt       40+ 9 deltagere , alle indmeldt

De nye medlemmer har fået tilbud om efterfølg spil med os som hjælpere og tilbud om opfølgende træning med JN

I vinterhalvåret har der været 35 tilmeldt til vintertennis

Afholdt 2 mix-doubletræf i Brønderslevhallen søndag formiddag m 16 deltagere og efteflg frokost. ( det ene primært udbudt til nyere medlemmer , men ingen meldte sig, men ” de gamle” kom )

For juniorerne :

Træning onsdag 16.30-18 . Pænt fremmøde før sommerferien , men ringe efter ferien.

Børneintroduktionskursus i maj 4 gange

8 deltagere på kurset , 5 indmeldt

NIH ,Bifos og gymnasiet har som tidl lejet baner .

Der er i år kommet struktur på et samarbejde mellem de ”Norden-fjordske tennisklubber” . der er etableret ”Tennisnetværk Nord” som i vinterhalvåret har afholdt 3 møder ,som bestyrelsesmedlemmer herfra har deltaget i. Enighed om at formålet er at lave tennisarrangementer imellem klubberne i løbet af året- der satses primært på voksne.   Alle klubber har problemer med at få fat i børnene og specielt at fastholde dem.Der er ingen der har gode løsninger på det problem.

Formålet er også at bruge hinanden som sparringspartnere og inspirere hinanden.

Der er foreløbig aftalt  flg :Møde om tennissportens dag ( bl.a facebook brug ) ,banekursus, dametræf , tematræning , og træf for begyndere,  Det er aftalt m Vrå tk at vi kan låne deres boldmaskine for at se om det er noget vi har brug for.

Der har været afholdt trænerkursus K1 i Hjørring , som Valdemar og Palle Kongaard har deltaget i , til gavn for klubben.  Valdemar   er tilmeldt K2 i april

Turnering  ???

Antal medlemmer i 2019 :  116 heraf seniorer -39 damer og 57 herrer  og 20 junio

Vi har i marts holdt et inspirationsmøde med deltagelse af Lars Bisgaard for at få ideer ti hvordan vi bedre kan synliggøre klubben og dermed skaffe nye medlemmer ( og fastholde dem) . Der kom flere gode tanker og forslag på bordet , som vi vil arbejde videre med .

Arbejdsdag   4.april og standerhejsning 21.April

TAK

 

 

 

Kommende aktiviteter