Klubregler

Klubregler for Brønderslev Tennis Klub

INDMELDELSE i klubben foregår via klubbens hjemmeside www.bronderslevtennisklub.dk.

Klik på indmeldelse og udfyld felterne incl. mobilnr.

KONTINGENT

  • betaling sker til klubbens konto, nr : 5655 – 6885827029

REGISTRERING af medlemskab sker, når du har betalt kontingent.

BOOKING AF BANER sker via hjemmesiden (klik på booking). Der kan også bookes via PC i klubhuset.

ADGANGSBRIK til anlægget (gælder til port og klubhus), udleveres til klubbens medlemmer når kontingent er registreret betalt. Brikken skal afleveres ved udmeldelse af klubben. Mistet brik skal erstattes med kr. 100,-.

BANERNE skal efter spil fejes med de ophængte net. Banen skrabes hvis der er ujævnheder (før nettet køres over).

Der er installeret automatisk vandings anlæg, som udelukkende betjenes af banepassere. Banerne skal ved behov vandes manuelt af alle spillere, ved at dreje på den røde hane på hver bane.

UDLEJE af banerne kan ske til NIH og til kommunens skoler og foreninger, samt til medlemmers arrangementer (f.eks arbejdsplads, forening eller lign). Pris herfor fastsættes af bestyrelsen.

For ARRANGEMENTER / TURNERINGER som klubbens medlemmer deltager i gælder :

Ved turneringsholds kørsel til udekamp godtgøres 1,- kr. pr km

Til fortæring ved hjemmekamp godtgøres 40,- kr. pr person

Der udleveres bolde til hjemmekampe (til enhver tid krævede mærke). Holdkaptajnen sørger for at boldene er klar til kampen.

Til sammenspilsaftenerne med Dronninglund tennisklub godtgør klubben 200 kr. til drikkevarer, såvel til herrer som damer, når klubben er vært.

Damernes spisning, i forbindelse med fordeling af klubhusets rengøring, betales af klubben.

Herrernes spisning, i forbindelse med årligt banepasningsmøde, betales af klubben.

KONTINGENTFRI

Man er kontingentfri /æresmedlem efter 25 års arbejde i Bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri i sommerperioden. Når man udtræder af bestyrelsen skal man betale kontingent.

 

Regelsæt revideret/vedtaget på bestyrelsesmøde d. 2/7-2019.