Klubregler

Klubregler for Brønderslev Tennis Klub

Indmeldelse i klubben foregår via klubbens hjemmeside www.bronderslevtennisklub.dk . Klik på indmeldelse og udfyld felterne incl. mobilnummer.

Kontingent:

Betaling sker til klubbens konto: 5655-6885827029. Registrering af medlemsskab sker, når kontingentet er betalt og samtidigt aktiveres nøglebrikken således der er adgang til anlæg og klubhus.

Booking af baner:

Via hjemmesiden (klik på bookingen i topmenu). Der kan også bookes via pc i klubhuset.

Nøglebrik:

(passer til port og klubhus): Udleveres til klubbens medlemmer. Nøglebrikken skal afleveres ved udmeldelse af klubben. Nøglebrikken nulstilles således den ikke kan benyttes uden for sommersæsonen og aktiveres igen efter betaling af kontingent.

Banerne:

Skal efter spil fejes med de ophængte net. Banen skrabes hvis der er ujævnheder, før nettet køres over.
Der er installeret automatisk vandingsanlæg, som vander banerne kl 6 og kl. 12. Rør ikke ved det automatiske vandingsanlæg! Banerne kan ved behov vandes manuelt ved at dreje på den røde hane på hver bane.

Udleje af baner:

Kan ske til NIH og til kommunens skoler, samt til medlemmers arrangementer (f.eks. arbejdsplads, forening eller lign). Prisen fastsættes af bestyrelsen.

Arrangementer/turneringer i hvilke klubbens medlemmer deltager gælder:

Ved turneringsholds kørsel til udekamp godtgøres kørsel 1 kr pr. km.

Ved hjemmekamp godtgøres 40 kr pr person til fortæring. Holdkaptajnen har ansvar for de udleverede bolde.

Ved bykamp med Dronninglund godtgør klubben 200 kr, når vores klub er vært.

Ved fordeling af klubhusets rengøring honoreres damerne med spisning betalt af klubben.

Ved fordeling af banernes pasning honoreres herrerne med spisning betalt af klubben.