Klubregler

Klubregler for Brønderslev tennisklub

Indmeldelse i klubben foregår via klubbens hjemmeside www.bronderslevtennisklub.dk . Klik på indmeldelse og udfyld felterne incl. mobilnummer.

Kontingent:

Betaling sker til klubbens konto: 5655-6885827029.Registrering af medlemsskab sker, når kontingentet er betalt.

Booking af baner:

Via hjemmesiden (klik på booking). Der kan også bookes via pc i klubhuset.

Nøgle:

(passer til port og klubhus): Udleveres til klubbens medlemmer. Nøglen skal afleveres ved udmeldelse af klubben og ombyttes når nøglecylinderen udskiftes.

Banerne:

Skal efter spil fejes med de ophængte net. Banen skrabes hvis der er ujævnheder, før nettet køres over.
Der er installeret automatisk vandingsanlæg, som vander banerne kl 6 og kl. 12. Rør ikke ved det automatiske vandingsanlæg! Banerne kan ved behov vandes manuelt ved at dreje på den røde hane på hver bane.

Udleje af baner:

Kan ske til NIH og til kommunens skoler, samt til medlemmers arrangementer (f.eks. arbejdsplads, forening eller lign). Prisen fastsætttes af bestyrelsen.

Arrangementer/turneringer i hvilke klubbens medlemmer deltager gælder:

Ved turneringsholds kørsel til udelamp godtgøres kørsel 1 kr pr. km.

Ved hjemmekamp godtgøres 40 kr pr person til fortæring. Holdkaptajnen har ansvar for de udleverede bolde.

Ved bykamp med Dronninglund godtgør klubben 200 kr, når vores klub er vært.

Ved fordeling af klubhusets rengøring honores damerne med spisning betalt af klubben.