Bestyrelsens beretning 2023

Det er igen blevet tid til Bestyrelsens Beretning for Foreningsåret 2022.

Det var med en vis forventning og en lille smule kriller i maven at vi startede op med 2022.

Vi havde fået bygget nye og velfungerende padelbaner – og flere var allerede godt i gang med spillet.

Som noget helt nyt kunne vi allerede fra årets start mærke, at der var ”aktivitet” i klubben tidligt på året – hvor klubben ellers traditionelt set plejer at være ”lidt i dvale” pga. de manglende muligheder for at spille udendørs tennis.

Vi var i Bestyrelsen lidt spændte på året – om vi fortsat ville kunne bibeholde og skabe gode arrangementer på tennissiden for alle, samtidig med etablering af nye tiltag og på padelsiden – og spændt på, hvordan interessen i det hele taget ville være for padel.

Vi havde fået flere varer ”på hylden” og derfor også nysgerrige på, hvordan økonomien i sidste enden ville komme til at hænge sammen.

Som vi vil høre senere – har vi haft sund økonomi i 2022, og vi er, takket være alle medlemmers, og Bestyrelsens, store arbejde, på vej henimod at kunne øjne padel banerne forrentet. – Else kommer ind på tallene – nu vil jeg berette om aktiviteterne og året i klubben:

————–

2022 var et spændende år, idet vi også her kunne fejre klubbens 125 års jubilæum.

Allerede i Januar gik arbejdet i gang for en arbejdsgruppe, der havde påtaget sig opgaven i at ville udforme et Jubilæumsskrift der skulle udgives og uddeles på dagen.

På Generalforsamlingen d. 29. marts blev det vedtaget at klubben skiftede navn til Brønderslev Tennis og Padel Klub, så det kunne matche vores tilbud.

Efter en vellykket arbejdsdag d. 10. april 22, med god tilslutning fra mange medlemmer, kunne vi skrive ud og åbne Tennisbanerne for spil d. 17. April – lige i Påskedagene.

Vi havde Åbent Hus på Tennissportens Dag d. 30. April

Den vanlige standerhejsning blev sammenlagt med 125 års Jubilæet, som blev afviklet dagen efter, d. 1. maj.

Jubilæet blev en dejlig dag i klubben, hvor vi havde reception under de flotte nyudsprungne bøgetræer.

Vi havde på dagen et fint fremmøde: Der var tidligere og nuværende medlemmer og samarbejdspartnere og repræsentanter fra naboklubber, DGI/DTF og Brønderslev idrætssamvirke og pressen.

Arbejdsgruppens store arbejde med Jubilæumshæfte var blevet færdig til dagen – med sjove historier og fine billeder fra klubbens historie. Det blev et godt resultat.

På dagen blev der afholdt taler med historier fra tiden og klubbens frivillige blev rost for det store arbejde, der igennem tiden har betydet, at klubben har kunnet eksistere i så mange år – og dagen sluttede af med fint opvisningsspil på banerne.

————

Sæsonen var herefter godt i gang i klubben

Der blev igen arrangeret spil sammen tider

I Tennis 4 x om ugen som vanligt

 • Mandage kl. 17.00 til 19.00
 • Onsdage kl. 09.30 til 11.30
 • Torsdage kl. 17.00 til 19.00
 • Søndage kl. 10.00 til 12.00

I padel 3 x om ugen

 • Tirsdage kl. 17.00 til 19.00
 • Fredage kl. 10.00 til 12.00
 • Søndage kl. 10.00 til 12.00

I Tennis havde vi igen tilbud om Juniortræning om tirsdagen med Michael som træner. – I år med 25 juniorer tilmeldt – dog knapt så mange deltagere på de ugentlige træninger

Vi søgte midler hjem til at kunne udbygge tilbud ift. skoletennis – fik også midler men det lykkes os dog ikke at fange skolernes interesse ift. tennis eller padel. Det er nok et område vi vil prøve at arbejde videre med.

For Seniorer havde vi også i 22 det vanlige tilbud om voksenintro – et 8 timers ”kørekort” til tennisspillet – det var med Jørgen Nørgaard som instruktør – og 8 voksne valgte at deltage i tilbuddet – flere meldte sig ind efterfølgende

OG der var også igen tilbud om TEMA-træning med Jørgen – et tilbud som 8 benyttede sig af, hvor bla. Forhånd/baghånd samt Netspil/serv blev frisket op

————-

I padel havde vi ligeledes tilbud om intro til såvel juniorer og Seniorer.

Mads Thomsen havde flere hold, hvor nye spillere over 2 x 2 timer, blev introduceret i

 • Grundlæggende regler
 • Grundlæggende taktik
 • Praktiske øvelser

OG sammen med Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet, blev der arrangeret 2 holdtilbud for seniorer på 60+

indholdet bestod af:

 • 8 timers holdtræning á 4 gange v. Michael Pedersen
 • Introduktion til regler og teknik
 • Gratis bat ved indmeldelse
 • Sjov motion og socialt samvær

Flere benyttede sig af denne mulighed for at komme i gang med spillet

Generelt set var der i 2022 mange tilbud og sociale arrangementer –

Det er jo noget vi i klubben prioriterer højt og derfor arranger tit – og som vi også har stor tilslutning til:

Jeg nævner blandt for tennis:

Mix-turneringer, dame-spil, Herre-spil, Grill-turneringer, Damespil med Naboklub (Dronninglund), Lysturnering, sorte-gryde arrangement

Og for padel:

Flere Americano arrangementer, mix-arrangementer, padel og grill, dame-padel, padel- og rosè både for medlemmer og ikke medlemmer samt Julepadel med gløg og æbleskiver

Ift. Holdturnering:

På Tennissiden havde vi i sommersæsonen 2022 to herrehold der spillede turnering i DTF:

Førsteholdet spillede i 3. division – vest – pulje 1 OG VANDT ALLE DERES KAMPE

(Thomas Broen, Ole Pilgaard, Christian Andersen, Frederik Christensen (HK), Mads Thomsen)

 • Et kæmpe stort tillykke med det 😊

Og

Andenholdet spillede i Liga 3 – vest – Pulje 1 og KOM PÅ EN FLOT 3. PLADS

(Caspar Birk, Mads Thomsen, Jan Nielsen (HK), Lars Pilgaard, Robert Nielsen, Philippe Campos)

 • Også et stort tillykke til dem 😊

På padelsiden var der desværre ikke nogen der blev tilmeldt holdturnering i 22

Der blev løbende udsendt tilbud – men uden nogen ønskede at deltage

Vores junior-tennistræner Michael, som spiller holdturnering i Aalborg, var forbi med holdet til et par kampe, hvor man kunne se på. Måske det kan vække lidt interesse for den kommende sæson – det kunne vi håbe på

Sidst på året i 2022 (9/10) kunne vi så fejre 1 års fødselsdag på padelbanerne

– vi havde i den anledning et dag-arrangement med forskellige timetilbud – eksempelvis  ½ pris tilbud på pay and play samt nogle timer med ”åbent hus” med mulighed for instruktion og gratis lån af bat og bolde.

Vi havde også lavet et tilbud om ½ pris på indmeldelse i klubben på dagen – Der kom flere familier forbi for at tjekke spillet ud

Som nævnt allerførst, var vi i bestyrelsen spændte på året 2022 ift. medlemstal, økonomi osv.

Generelt må vi sige at det har været et tilfredsstillende år for klubben – både hvad angår medlemmer og økonomi.

Medlemstallet i alt for tennis var i 2022: 132 (mod 123 i 2021 og 107 i 2020) (25 juniorer i 22)

Medlemstallet i alt for Padel var i 2022: 145 (mod 38 i 2021) (20 juniorer i 22)

Vi havde 57 antal kombi-medlemmer

Og i Vinterhalvåret har 22 stk spillet tennis i Brønderslev Hallen

Vi havde gode indtægter fra udlejninger – herunder vores ”faste” lejere som NIH, BIFOS og øvrige grupper fra Brønderslev Kommune og firma arrangementer.

Vi havde godt gang i Gæstespil (246 stk gæster) og Pay & Play med udlejning her i alt på 72 timer (12 t tennis + 60 timer padel)

Vi er glade for også at have kunnet forny sponsoraftaler i 2022 – som også betyder meget ift. klubbens økonomi – ligesom vores klubaftale med KetcherSport fortsat er gældende

Vi havde også igen i 22 et godt netværkssamarbejde med DGI, DTF, Idrætssamvirket, TNN og naboklubber, hvor der har været afholdt arrangementer, møder og kurser.

Generelt set havde vi altså i 2022 godt med aktivitet i klubben og rigtig mange har været med til at give en hjælpende hånd på forskellig måde.

Mange af jer har stået for, eller hjulpet til på forskellig måde, ved de mange forskellige arrangementer.

Palle havde tilbudt at stå for køb og salg for drikkevarer – hvilket rigtig mange var rigtig glade for. Desværre blev svindet for stort og Palle måtte lukke ned for salget igen, da økonomien simpelthen ikke kunne hænge sammen. Rigtig ærgerlig. Palle har dog valgt at       genoptage den udstrakte service i år – og vi håber virkelig at vi så alle kan hjælpe til med at få salget til at gå op i en højere enhed og at der ikke går svind i det igen

Der var igen i 2022 nedsat 4 banepasningshold med Herrer – som alle har ydet en stor indsats med at få plejet banerne ved arbejdsdage og løbende ved behov.

Damerne havde igen i 2022 ansvaret for rengøringen i Klubhuset og på ”terrassen udenfor” – til stor tilfredshed. –  Det har fungeret rigtig godt med den fordeling –

Om der skal byttes ”rundt” på noget, for at undgå nogen føler sig forbigået eller diskrimineret ift. arbejdsopgaver eller køn vil jeg lade være usagt

En KÆMPE STOR tak skal lyde til alle jer medlemmer, for at I bidrager og hjælper til på alle tænkelige måder – det er nødvendigt for klubbens overlevelse MEN også en vigtig brik ift. fællesskabet og det sociale samvær, som er en del af klubbens DNA

Til slut vil jeg også takke Bestyrelsen for en stor indsats og et rigtig godt samarbejde i 2022.

Anette Aggerholm

21/3-23

Kommende aktiviteter