Bestyrelsens beretning 2022

Bestyrelsens beretning til Generalforsamling 2022

Så blev det tid til Generalforsamling i Tennisklubben igen – denne gang til vanlig tid og sted, nemlig i klubhuset og inden udgangen af marts, og IKKE som de sidste par gange, hvor Corona og forsamlingsforbud tvang os til at skyde Generalforsamlingen eller holde udendørs møde med max på deltagerantal… Det er dejligt.

Forenings-året i tennisklubben 2021, blev et år dels med masser af velkendte aktiviteter og spil på tennisbanerne, – men også et år, hvor der blev arbejdet på et helt nyt tiltag i klubben, nemlig etableringen og åbning af vore 2 padelbaner

– mere om det senere.

 • I 2021 startede foråret med at vi droppede vores vanlige arbejdsdag og fik et professionelt firma til klargøring af banerne til sæsonstart.

Bane 1 blev renoveret (omlagt og rettet op), mens Bane 2, 3 og 4 blev klargjort

Vejret var meget tørt og der måtte vandes utrolig meget samt tromles x mange – men til sidst blev banerne klar og vi kunne komme i gang

 • D. 22. april havde vi sæsonstart med en aktiv ”spil-sammen” standerhejsning 
 • Der var nemlig her stadig corona-restriktioner ift. indendørs samlinger og krav om fordeling til udendørs arrangementer
 • Dernæst fik vi d. 8.maj igen afviklet Tennissportens dag. Et godt tiltag med åbent Hus for alle der har lyst til at prøve spillet. Trods omdelt reklame-materiale og opslag på FB og Hjemmesiden og flere medlemmer klar til at spille med på banerne, kom der desværre kun en enkelt ”ny” for at prøve spillet. Men det blev en hyggelig dag og endte også i et nyt medlem
 • På IT siden fik vi opdateret bookingsystemet

For juniorer:

 • Blev der arrangeret Træning på tirsdag 16.30 – 18

19 juniorer startede op i 2021 og der blev trænet flittigt med vores ny træner Michael. Det gik super godt.

Juniorerne gik til sommerferie på en lille opvisningskamp for forældrene og lidt godt på grillen og sluttede sæsonen af med hygge i klubhuset.

 • Der var ikke børneintroduktionskursus 2021  

Som vi har kunnet fastslå i flere år nu, er det svært at trække nye juniorer til klubben og ikke mindst fastholde dem. Vi må se i øjnene at tennis, for juniorerne, ofte er en 2. valg som juniorerne gerne vil deltage i, når de øvrige sportsgrene som badminton eller håndbold holder pause.

 • Vi har forsøgt at vække interesse for turneringer ved at etablere juniorspil med naboklubberne, men interessen for turneringsspil er ikke så stor blandt juniorerne – så det blev ikke til noget i 2021
 • Der blev også forsøgt etableret tema-træning m. naboklubber over flere omgange med instruktører
 • Desværre uden nok tilslutning

Vi er dog glade for de juniorer der kommer til de ugentlige træninger og får spillet lidt indimellem, idet de jo gerne skal være med til at tegne fremtiden i klubben

 •  og vi vil også i år udbyde juniortræning og forskellige arrangementer for juniorer.

For Seniorer:

 • Der blev afholdt voksenintroduktion i maj – (som vanligt et tilbud til alle over 18 år med 8 timers træning over et forløb på 4 gange, hvor man for 200 kr. får stillet ketsjer til rådighed i forløbet, og hvis man efterfølgende melder sig ind i klubben får man ketsjeren gratis)

Der var et hold med nyopstartede 9 voksne der kom i gang med at spille tennis – og som efterfølgende næsten alle blev medlem af klubben

Det var Camilla, en chefkonsulent og træner fra JTU der var træner på det hold i 2021, som alle var meget glade for

Der blev efterfølgende forsøgt Brush-up med holdet, det blev dog ikke afviklet gr. mgl. interesse – men spillerne fra introholdet var gode til at spille med hinanden og også deltage i samspil og sågar turneringer, så de fik spillet rigtig godt i gang

 • Vores vanlige Samspil for alle 4 x ugen startede op i april, med spil mandag, torsdag 17-19 og onsdag 9-11 og søndag formiddag 10-12 – altid med mange på banerne
 • Der blev forsøgt etableret tema-træning for alle medlemmer over flere omgange med en instruktør fra DGI
 • Desværre uden nok tilslutning (men det må jo være tegn på at alle er rigtig godt ”kørende”)

I løbet af sommeren fik vi også afviklet diverse sociale arrangementer bla.:

 • Grillturnering
 • Mix-turneringer
 • Dame double turneringer
 • Herre double turnering
 • Damedouble træf med Dronninglund
 • Lysturnering

Altid med følgeskab af hygge og lidt godt mad og drikke efterfølgende😊

Derudover var der tilbud om:

 • Tema træning med efterfølgende turnering i Dr. Lund, hvor enkelte var med
 • Forskellige andre Hold-arrangementer i vores Tennisnetværk
 • Div. Holdturnering via DTF/JTU/DGI

NIH og Bifos havde igen i 2021 lejet baner.

På turneringssiden

 • havde vi i sommersæsonen deltagelse af 2 herrehold, som spillede turnering i DTF for Brønderslev:

Første holdet spillede i 3. Division – Vest – Pulje 1 med Frederik Majlund som holdkaptajn

og anden holdet spillede i Liga 3 – Vest – Pulje 1 med Jan Nielsen som Holdkaptajn

For begge turneringshold blev det til flotte 3. pladser:

 3. Division Vest:                

 Liga 3 Vest:     

I vinterhalvåret var der 35 tilmeldt vintertennis – desværre med en del aflysninger i starten af 2021.

Vores forsøg på at gøre indsigelser ift. sidste års fulde opkrævning af vinterkontingent, blev desværre afvist af kommunen – efter at have været bragt op i Fritid og Kulturudvalget.

På Tennisbanerne

var der alm. vedligehold – efter den professionelle klargøring.

Banerne blev igen i år passet af et hold herrer til hver bane.

Der blev i 2021 investeret i et nyt vind-sejl ud mod Hedelundsgade – både for at ”skærme” bedre af ud mod gaden/ind til tennisbanen – men også som for at reklamere for klubben

 TAK til medlemmerne for arbejdet med banerne. – Det lod sig gøre at holde anlægget åbent helt til ultimo oktober

I Klubhuset

Pga. Corona restriktionerne kunne vi i en stor del af året kun bruge klubhuset delvist. 

Igen havde Palle arrangeret så man kunne gå ind og købe øl og vand. Et super godt tilbud, som alle nød godt af og som vi alle skal hjælpe hinanden med at værne om. Dvs. sørge for at betale for drikkevarerne og gemme panten. Desværre oplevede han sidst på året en del svind, som fik ham til at stoppe tilbuddet – forhåbentlig blot for en stund.

I omklædningsrummene måtte vi rette ind efter de gældende restriktioner. Det betød at toiletterne kun kunne bruges i begrænset omfang – OG der måtte desværre ikke bades en stor del af tiden, hvorfor de fleste medlemmer måtte møde op omklædt.

Det stillede lidt ekstra krav til rengøring og sprit…

Rengøringen blev igen varetaget af damerne, der også igen i år også var flittige med på skift at holde terrassen pæn og fejet.

I år blev der også malet lidt udenfor. – Bla. er den knap så pæne gavl med graffiti nu fortid, ligesom det hvide ”jern-stakit” udenfor klubhuset med vores logo blev opfrisket.

STOR Tak til alle jer der har hjulpet med det ene og det andet 😊

Ift. medlemmer – er det altid spændende at se hvordan udviklingen er.

Det er jo altid ønskeligt at kunne opretholde samme medlemsstyrke, eller måske endda øge antallet af medlemmer – det lod sig ikke helt gøre i 2021, hvor året var præget af lille nedgang ift. 2020 (hvor vi så en 30% tilgang).

Antallet af medlemmer i alt i 2021 blev på 121

Fordelt på:

– fordelt på 41 damer, 61 herrer, 19 juniorer.

MEN – i 2021 fik vi også andre muligheder for medlemmerne i Tennisklubben – nemlig vores Padelbaner:

Padel

Efter at det oprindelig blev ønsket af medlemmerne på Generalforsamlingen i 2019 at der skulle være padelbaner i tilknytning til Tennisklubben kunne vi i oktober 2021 åbne banerne for spil.

Det har krævet et KÆMPE STORT stykke arbejde fra mange, inden padelbanerne kunne tages i brug og ser ud som de gør i dag.

For bestyrelsen, har der været mange møder der skulle holdes og beslutninger at tage stilling til. Der har været planlægning og ekskursioner. Fonde og sponsorer der skulle søges og besøges, tegninger, aftaler og en masse IT-opsætninger, der skulle gå op i en højere enhed, for blot at nævne noget.

Det har krævet tro på sagen, vedholdenhed og is i maven for mange af os.

Derudover har der været den store frivillige fysiske indsats, som rigtig mange af jer medlemmer og andre, har hjulpet med og været med til at stå for: Jeg nævner i flæng:

Gravearbejde, optagning af fliser, nedbrydningsarbejde, savearbejde, kørsel af sand og granit m. trillebør til armene blev lange, kørsel til genbrugspladsen x mange, afretning af sand, nedlægning af fliser monteringsarbejde, tømre- og ledningsarbejde, malerarbejde, forplejning til de arbejdende folk, IT-arbejde

 – og meget mere.

EN KÆMPE STOR TAK til alle som har hjulpet med det ene eller det andet – ingen nævnt ingen glemt – men ingen tvivl om, at uden alles hjælp, havde vi ikke kunnet åbne vores padelbaner ”til tiden”…

MEN det gjorde vi – og padelbanerne blev åbnet ved en Åbningsreception d. 9. Oktober 2021.

Trods det lidt tvivlsomme vejr i efteråret, har der været OK med spil på banerne.

Antallet af Padelmedlemmer talte i 2021 i alt:  38 medlemmer

Fordelt på 16 kvinder og 22 mænd

 • og det udøvende antal har været noget højere, idet nogle af vores medlemmer og sponsorer eks. kun tegner sig for 1 medlemskab, men har betalt således at mange kan være udøvere på det medlemskab.

Banerne har også været benyttet af foreninger, netværksarrangementer og Pay- and Play spillere.

Der har i lighed med tennis, været mulighed for samspil i Padel x 2 om ugen.

Vi har haft en enkelt på trænerkursus i Padel – det er Mads Thomsen, således at han har kunnet varetage de intro-timer der har været med i Sponsor-aftaler mv.

Padelspillet har været et nyt bekendtskab for mange af os – men har vist sig at være rigtig sjovt – og vi kommer selvfølgelig også her til at skulle arrangere diverse tilbud om aktiviteter

Fremtidige planer :

Alt i alt synes vi at 2021 har været et rigtig spændende år – med rigtig meget dejligt tennis- og padelspil og mange projekter, som har taget tid, kræfter og penge.

Ift. fremtidige planer, har Bestyrelsen derfor været en smule tilbageholdende med at tænke i flere store projekter.

Vi tror det er rigtig vigtigt for klubben, at vi nu kommer godt i gang med spillet, får skabt nogle tilbud ift. tennis og padel, der forhåbentlig kan interessere mange tildligere medlemmer, men også give os flere nye medlemmer.

Fra det vi hører fra vores netværk, og andre klubber vi er i dialog med, tror vi at vi ser ind i en fremtid, hvor interessen for tennis vil falde, samtidig med at interessen for padel vil stige.

Det er vigtigt for os i Bestyrelsen, og i tråd med vores vedtægter, at vi prøver at få skabt en ny struktur og nogle rammer i klubben, der inkluderer såvel tennis som padel – og sociale arrangementer hermed, så det bliver til gavn for alle og for klubben som en helhed.

”tennis” har hjulpet så vi kunne realisere et tiltag om padel

 • nu håber vi at ”padel” kan holde hånden under tennis, i en tid, hvor vi (måske) kan se frem til faldende medlemstal

Af praktiske små ønsker, har vi fortsat fokus på vedligehold og udvikling. Vi vil eksempelvis gerne arbejde mod at få nye bannere, hegn, evt. nyt låsesystem – mere lys (vi har allerede søgt Norlys), flere havemøbler, evt. isolering af taget i klubhuset osv. – men vil prøve at skabe finansiering via forskellige fonde

Opgaverne er mange, og vi er i Bestyrelsen interesserede i at få et ekstra (7.) bestyrelsesmedlem med, som har interesse for at være aktivt med i det spændende Bestyrelsesarbejde.  

 • Og vi vil selvfølgelig som altid, også kunne tilbyde masser af frivilligt arbejde til de medlemmer der på forskellig vis har lyst til at give en hånd med.

Vi håber, at vores næste sæson 2022 bliver lang og god, med mange tennis- og padel-timer på banerne og rigtig mange fælles arrangementer.

Og til slut vil jeg ikke undlade en af de helt store begivenheder, der skal fejres om kort tid: Nemlig klubbens 125 års. Jubilæum

D. 2.Maj er dagen for 125 års jubilæet, idet Brønderslev Lawn Tennis Klub blev stiftet der i 1897.

Vi har valgt at holde klubbens 125 års Jubilæum d. 1.Maj – det er en søndag – og vi holder i den forbindelse en kombineret Standerhejsning og Stor Reception, hvor alle nuværende medlemmer, tidligere medlemmer, sponsorer og andre interessenter bliver inviteret.

Meget mere herom senere – men sæt et stort X i kalenderen – vi er i fuld gang med planlægningen og vi glæder os til en dejlig dag med forhåbentlig stor interesse.

Jeg vil til slut sige:

En Stor tak til Bestyrelsen for et godt arbejde og konstruktivt samarbejde

Tak til alle vores sponsorer

Tak til alle jer medlemmer, der trofast hjælper til og bakker op 😊

På Bestyrelsens vegne/

Anette Aggerholm

Kommende aktiviteter