Padel i Brønderslev Tennis Klub

Efter forslag fra Bestyrelsen blev der på generalforsamlingen i august 2020 givet grønt lys til at, Bestyrelsen kunne arbejde på at etablere padelbaner i nær tilknytning til tennisbanerne.  

Efter en hel del forarbejde blev der i oktober 2020 ansøgt om byggetilladelse til etablering af to padelbaner, og byggetilladelsen blev givet af Brønderslev Kommune i februar 2021. 

Efter indhentning af tilbud fra to leverandører blev der i juni skrevet kontrakt med WGS – Wellness Group A/S i Frederikshavn om at etablere de to padelbaner.  

Formand Anette Aggerholm tager “Første spadestik” 11. august 2021

Den 11. august blev der taget ”første spadestik”, hvor Oplandsavisen var med.

Padelbanerne vil være færdige til indvielse 9. oktober. 

Da padel spillet er nyt for de fleste, vil klubben tilbyde introduktion, træning m.m. til klubbens medlemmer, når padelbanerne står klar til spil. Der vil også være mulighed for introduktion til ikke medlemmer, så man kan få en fornemmelse af spillet, inden man evt. melder sig ind i klubben. 

Padelbanerne er finansieret med støtte fra forskellige fonde og sponsorer og tennisklubben har bidraget med egenbetaling. Herud over bidrager klubbens medlemmer med frivilligt arbejder på nogle af opgaverne i forbindelse med etablering af padelbanerne. 

Følgende har givet økonomisk støtte til etableringen af padelbanerne: 

 Herudover har følgende har givet økonomisk støtte til padelbanerne via sponsorat: 

Og sidst men ikke mindst har nogle af de sponsorer klubben har haft i flere år, indvilget i at deres sponsorat i år kan gå til etablering af padelbaner. Dette gælder for :

Vi er meget taknemmelige for den støtte vi har fået fra de fonde, firmaer m.v der har været med til at muliggøre at Brønderslev Tennis Klub kan etablere to padelbaner.

Kommende aktiviteter