Generalforsamling

Generalforsamling 2018

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØNDERSLEV TENNISKLUB

MANDAG D. 26.MARTS 2018 KL 19 I KLUBHUSET

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår
 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne foreningsår til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent på baggrund af et budget for det kommende foreningsår
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg : Else Simonsen , Kristian Smidt og Anna Gregersen
 7. Valg af 1 af 2 revisorer og revisorsuppleant .
 8. Eventuelt
  Under dette punkt vil bestyrelsen gerne høre medlemmernes mening om:
  1) Er der stemning for en sæsonafslutningsfest for alle ?
  2) Interesse for at arrangere klubmesterskab opdelt i 2 grupper for hhv under 50 år og 50+ ? Hvem vil være tovholder ?

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse Dvs senest d. 12/3

Det reviderede regnskab og evt indkomne forslag fremsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved smørrebrød og drikkelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Karen Jørgensen