Bestyrelsen

Anette Aggerholm
Formand
Tlf. 22 58 22 78
Mail: formand@bronderslevtennisklub.dk

Else Simonsen
Kasserer
Tlf. 31 42 05 15
Mail: kasserer@bronderslevtennisklub.dk

Mads Thomsen
Turneringshold og sponsorer
Tlf. 25 14 32 48

Grethe Nielsen
Sekretær og klubhus
Tlf. 29 13 51 71

Kristian Bay Smidt
Baneansvarlig
Tlf. 40 33 31 20

Erik Ejsing
IT, Facebook og hjemmeside
Tlf. 40 68 18 79
Mail: it@bronderslevtennisklub.dk

Kommende aktiviteter