Indvielse af padelbaner 9. oktober 2021

Etableringen af vores 2 nye padelbaner er nu så langt at der er sat en dato for indvielsen af padelbanerne.
Klubben holder derfor indvielse af padelbanerne lørdag den 9. oktober kl. 10, hvor alle interesserede er velkommen og hvor alle sponsorer også vil blive inviteret. Dagens program vil blive offentliggjort senere, men vi kan allerede nu sige at der også vil blive mulighed for at afprøve vores nye padelbaner.

Som padelmedlem af Brønderslev Tennis Klub får du adgang til at booke baner alle ugens dage fra kl. 8.00 til kl. 20.00 i 2 timer ad gangen.

• Du kan se hvordan du bliver meldt ind i klubben som padelmedlem her.
• Kontingent fra åbning den 9. oktober og frem til 1. april 2022 er på kr. 500,-.
• Du bliver en del af klubbens sociale liv.

Ud over at spille padel som medlem af klubben, bliver det også muligt at leje en padelbane i 1 eller 2 timer ad gangen som Pay and Play.

Kender du ikke så meget til padel, kan du læse lidt om spillet her.

Vi takker alle sponsorer m.fl. der har bidraget til at få padelbanerne etableret, som du kan læse mere om her.

Padel i Brønderslev Tennis Klub

Efter forslag fra Bestyrelsen blev der på generalforsamlingen i august 2020 givet grønt lys til at, Bestyrelsen kunne arbejde på at etablere padelbaner i nær tilknytning til tennisbanerne.  

Efter en hel del forarbejde blev der i oktober 2020 ansøgt om byggetilladelse til etablering af to padelbaner, og byggetilladelsen blev givet af Brønderslev Kommune i februar 2021. 

Efter indhentning af tilbud fra to leverandører blev der i juni skrevet kontrakt med WGS – Wellness Group A/S i Frederikshavn om at etablere de to padelbaner.  

Formand Anette Aggerholm tager “Første spadestik” 11. august 2021

Den 11. august blev der taget ”første spadestik”, hvor Oplandsavisen var med.

Padelbanerne vil være færdige til indvielse 9. oktober 2021. 

Da padel spillet er nyt for de fleste, vil klubben tilbyde introduktion, træning m.m. til klubbens medlemmer, når padelbanerne står klar til spil. Der vil også være mulighed for introduktion til ikke medlemmer, så man kan få en fornemmelse af spillet, inden man evt. melder sig ind i klubben. 

Padelbanerne er finansieret med støtte fra forskellige fonde og sponsorer og tennisklubben har bidraget med egenbetaling. Herud over bidrager klubbens medlemmer med frivilligt arbejde på nogle af opgaverne i forbindelse med etablering af padelbanerne. 

Følgende har givet økonomisk støtte til etableringen af padelbanerne: 

 Herudover har følgende har givet økonomisk støtte til padelbanerne via sponsorat: 

Og sidst men ikke mindst har flere af de sponsorer klubben har haft i flere år, indvilget i at deres sponsorat i år kan gå til etablering af padelbaner. Dette gælder for :

Vi er meget taknemmelige for den støtte vi har fået fra de fonde, firmaer m.v der har været med til at muliggøre at Brønderslev Tennis Klub kan etablere to padelbaner.

Hvad er padel

Padel er en sport, der bedst beskrives som 50% af det bedste fra andre ketcher – og batsportsgrene og 50% sjov, adrenalin, makkerskab og hyggeligt samvær. Sporten er let at komme i gang med og appellerer derfor til en bred gruppe af udøvere (unge, ældre, uøvede og handicappede). 

Banen er omgivet af både glas og trådhegn. Begge dele bruges aktivt i spillet.  
Padel er en helårsaktivitet og spilles både inden- og udendørs. De fleste udendørsbaner er åbne alle dage året rundt og har monteret lys, så der kan spilles efter mørkets frembrud. 

Du kan også se en kort videointroduktion til padel her og et eksempel på professionelle World Padel Tour(WPT) spillere her. 

Padel har fantastiske fordele, der gør spillet helt unikt: 

 • Nemmere og hurtigere at lære end nogen anden ketcher sport.  
 • Det forbedrer din reaktionstid og reflekser. 
 • Det kræver mindre styrke og teknik end andre sportsgrene, hvilket gør det lettere for børn og begyndere at komme i gang. Alligevel kræver det en livslang indsats at blive den rigtigt god. 
 • Padel er ikke så fysisk krævende som f.eks. badminton, squash, tennis og fodbold m.fl., hvilket i sidste ende medfører færre sportsskader. 
 • Padel er mere skånsomt overfor knæ og hofter end f.eks. badminton, squash, håndbold, volley- og basketball, da underlaget er blødt kunstgræs og ikke hårdt trægulv. Der er heller ikke direkte fysisk kontakt som i f.eks. håndbold, fodbold og rugby. 
 • Det er en social sport, da det altid spilles af 4 spillere. 
 • Padel har 2-3 gange mere effektiv spilletid end mange andre ketchersportsgrene på grund af rebounds fra væggen og det faktum at bolden stort set altid bliver på banen. 

Udstyr 
Padel spilles med et bat typisk lavet af glasfiber, carbon og kulfiber. Bolden ligner en tennisbold, men er marginalt mindre og har mindre tryk. Du kan læse mere om battet, bolden og f.eks. sko her

Banen 
Padelbanen er 10×20 meter med et net, der deler banen på midten. 
Bagvæggene og et stykke af sidevæggene er dækket af glasvægge. Resten af sidevæggene og toppen af bagvæggene er dækket af metalgitter.  

Spillet 
De grundlæggende regler er forklaret kort i det følgende, med det sigte at give en kort introduktion til spillet. De officielle regler fra det internationale forbund kan læses her. 
Padel spilles altid som double. Spillet sættes i gang med en underhåndsserv. Parene skiftes til at serve for hvert parti. Når bolden først har ramt jorden én gang, må den gerne ramme glasvæggene, der omgiver banen – også på egen banehalvdel. Ligeledes må bolden, efter første kontakt med jorden, også ramme hegnet på modstanderens banehalvdel, men ikke på egen banehalvdel. 
Bolden skal tilbage på modstanderens banehalvdel, inden den rammer jorden på egen banehalvdel anden gang. 

Her kan du se Dansk Padel Forbunds video om reglerne

Point 
Der gives point til et hold, hvis: 

 • Bolden rammer jorden på modstandernes banehalvdel mere end én gang. 
 • Hvis en af modstanderne rammer bolden med battet mere end én gang. 
 • Hvis bolden berører en modspiller i alm. spil. 
 • Hvis bolden rammer hegnet på egen banehalvdel. 

Man får point efter samme system som i tennis ”0, 15, 30, 40, parti”. 6 partier giver et sæt og der spilles altid bedst af 3 sæt. 

Serv 

 • Altid underhåndsserv. Bolden skal have været i underlaget før der slås til bolden 
 • For hvert parti skifter det servende hold. 
 • Man har ret til to serv hver gang der serves. 

Serveregler 

 • Bolden skal have været i kontakt med underlaget før spilleren slår til den. 
 • Bolden må ikke være over taljehøjde i det øjeblik der slås til den. I praksis betyder det at serven bliver en underhåndsserv eller en variant heraf. 
 • Både spiller og bold skal være bag serve- og centerlinjen, indtil bolden er ramt. 
 • Både spiller og bold må ikke berøre serve- og centerlinjen. 
 • Spilleren skal have mindst en fod i jorden når bolden rammes.  
 • Første serv serves fra højre til venstre, hvorefter der skiftes side for hver point. 
 • Bolden skal ramme i modstanderens servefelt eller servefeltets linjer. 

Kilde: Dansk Padel Forbund

Nu kan i snart spille padel i Brønderslev

Brønderslev Tennis Klub er i gang med at etablere 2 padelbaner i forbindelse med klubbens tennisanlæg i Hedelundsgade 11, Brønderslev.

Vi forventer at kunne åbne for spil omkring 1. oktober i år.

Vi har søgt og fået tilskud fra en del forskellige fonde, hvilket vi er meget taknemmelige for. Klubben medfinansierer også selv en del af udgifterne.

MEN vi mangler stadig penge til finansieringen, hvorfor vi på den lidt utraditionelle måde prøver allerede nu at opfordre jer, der gerne vil spille padel i Brønderslev Tennis Klub til at melde sig ind som medlem af klubben.

Det koster 500 kr. gældende fra start og indtil 1. april 2022. På dette tidspunkt vedtager generalforsamlingen ny kontingent.

Vi har også et tilbud om, at man vælge at støtte PADEL-projektet ved at betale kontingent for flere år allerede nu og på den måde opnå 10% i rabat på kontingentbeløb på 1000 kr. årligt.

Det vil sige:

År 2021/22: fuld på kontingent på 500 kr.

År 2022/23: 1000 kr. minus 10% rabat

År 2023/24: 1000 kr. minus 10% rabat

År 2024/25: 1000 kr. minus 10% rabat

Betaler man for de nævnte år, udgør beløbet 3500 kr. I kan også vælge det antal år, I vil betale for på nuværende tidspunkt.

Kontingent vedtages af generalforsamlingen hvert år i marts måned, hvorfor de anførte 1000 kr. er et skøn. Der opnås 10% rabat på de indbetalte 1000 kr. = 100 kr. rabat på det aktuelle års kontingent.

For det årlige kontingent kan man frit booke baner i tidsrummet fra kl. 08.00 til 20.00 alle dage om ugen. Der kan bookes 2 timer ad gangen.

Synes I det lyder spændende, kan I indmelde jer her på hjemmesiden og samtidig betale kontingent efter det valg I nu vælger kr. på konto 5655 – 6885 827 029.

Når der åbnes for booking af bane, får I tilsendt information herom og I får tilsendt adgangskode til bookingsystemet.

Tennis Klubben takker for jeres hjælp og er glad for, at I på denne måde er med til at få etableret PADEL i Brønderslev.