Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamlingen i Brønderslev Tennisklub som blev afholdt tirsdag den 29/3-2022.


1) Dirigent Aage Fredholm, referent Grethe Nielsen
Aage redegjorde for. At generalforsamlingen var retsmæssigt indkaldt og afholdt inden udgangen af marts måned, som står i vedtægterne.

2) Bestyrelsens beretning.
Anette aflagde beretningen og gennemgik det forgangne tennis år, og etablering af Padelbanerne. Hun gjorde desuden opmærksom på klubbens 125 års jubilæum, som vil blive markeret med en reception og standerhejsning søndag den 1/5-2022.
Beretningen blev godkendt.

3) Else gennemgik årsregnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

4) Budget og kontingent for næste år blev gennemgået af Else.
Forslag til næste års kontingent blev gennemgået:
Tennis: Voksne 750 kr., Juniorer 375 kr.
Padel: Voksne 1000 kr., Juniorer 500 kr.
Tennis/Padel: Voksne 1500 kr., Juniorer 750 kr.
Husstandsrabat: Fuld pris for den dyreste kontingent og efterfølgende halv pris for de efterfølgende kontingenter for medlemmer i samme husstand.
Nuværende Padelmedlemmer, som har betalt 500 kr. i kontingent indtil 1/4-2022, får 25% rabat og næste sæsons kontingent bliver for dem 750kr.
Budget og næste års kontingent blev godkendt.

5) Vedtægtsændringer:
Alle ændringer i vedtægterne blev gennemgået en for en, og ændringer blev lavet i fællesskabmed alle fremmødte til generalforsamlingen
De nye vedtægtsændringer blev godkendt.

6) Bestyrelsen ønsker at få et ekstra medlem.
Anette, Else og Kristian modtog genvalg.
Der blev spurgt efter et 7. medlem, men ingen meldte sig. Muligheden er stadig åben, og vil fortsat være det. Bestyrelsen har mandat til at supplere sig selv i løbet af året.

7) Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Preben Berg (revisor) og Allan Thomsen (revisorsuppleant).
Begge modtog genvalg.

8) Evt.
Forslag til hvordan man evt. kan få flere Padelmedlemmer.
Forespørgsel til booking af Padel pay and play.
Orientering om hjerteforeningens arrangement 24/4.

Kommende aktiviteter