Bestyrelsens beretning 2024

Bestyrelsens beretning 2024

Så er det blevet tid til Bestyrelsens Beretning for forenings året 2023. Ift. tidligere år, hvor vi i klubben har haft store bane- og byggeprojekter eller begivenhedsrige arrangementer der skulle afvikles, så har forenings året 23 været med knap så store ”armbevægelser” …

Alligevel har vi i Bestyrelsen arbejdet med mange spændende projekter og der er foregået mange gode ting i årets løb i klubben – som jeg nu vil berette for jer:

Starten på året 2023, viste sig vejrmæssigt fra den gode side – og mens tennisspillerne hyggede sig med indendørs vintertennis ovre i hallen, var padelspillet i gang på banerne lige fra årets begyndelse - og de første arrangementer som Herre padel og fyraftensspil løb af stablen allerede i februar måned.

Vi afholdt 2 vellykkede arbejdsdage d. 11. + 15. april 23, med god tilslutning fra mange medlemmer. Det var nyt at vi måtte indkalde til flere dage, - men anlægget er blevet større og det var nødvendigt for at blive færdige. Konceptet med at sprede arbejdet lidt ud, viste sig dog også at være godt ift. at flere kunne deltage på et eller andet tidspunkt – men krævede også en højere grad af styring. Tennisbanerne blev herefter gradvis åbnet, og vi havde officiel Standerhejsning d. 25. april.

Vi havde igen i 2023 Åbent Hus på Tennis- og Padelsportens Dag d. 29. april, hvor der kom enkelte nye besøgende. Nu var sæsonen godt i gang i klubben Der blev arrangeret de vanlige sociale spil-sammen tider

I Tennis 4 x om ugen

  • Mandage kl. 17.00 til 19.00
  • Onsdage kl. 09.30 til 11.30
  • Torsdage kl. 17.00 til 19.00
  • Søndage kl. 10.00 til 12.00

I padel 3 x om ugen

  • Tirsdage kl. 17.00 til 19.00
  • Fredage kl. 10.00 til 12.00
  • Søndage kl. 10.00 til 12.00

For første gang i mange år, var der flere eftermiddage, hvor der specielt på tennisbanerne var meget tyndt besat, eller hvor medlemmer måtte gå hjem igen uden at få spillet.

Bestyrelsen var undersøgende på årsagen til det sparsomme fremmøde til spil sammen specielt i tennis, eks. om de udbudte tidspunkter burde ændres – men flere medlemmer gav udtryk for at de fik spillet meget - dog mere med faste spillemakkere.

For Juniorspillerne havde vi igen i år arrangeret træning.

På tennissiden var vi heldige at få ny trænerkapacitet på holdet, i kraft af Cheftræner fra Aalborg Tennisklub: Kristian Grosen. Han trænede godt 10 juniorer med stor succes indtil sommerferien, hvorefter Oliver Gunvald - endnu en kapacitet fra Aalborg trådte til med træningen resten af sæsonen.

I padel havde vi fået hjælp af Mads Thomsen til at køre et par specifikke introforløb for juniorer, ligesom Palle og Arne havde succes med at instruere og vække de unges interesse for padel. Unge der kom fra såvel Søndergade skole samt Brønderslev kommunes ungecenter.

Umiddelbart var der mange juniorer, der gerne ville spille både tennis og padel. Vi ser dog en tendens til at det er mere og mere populært at spille ”kun” på de specifikke intro-forløb eller på pay and play basis, frem for at de unge melder sig ind i foreningen og bliver en del af klubbens sociale liv.

For Seniorspillerne havde vi i tennis det vanlige tilbud om voksenintro. Det var med Oliver, som efter opstarten også gennemførte et ekstra 3 timers tilbud til de nye medlemmer, for at give en god opstart.

For de mere øvede tennisspillere, havde Oliver også tilbud om TEMA-træning, hvor man kunne få den nyeste teknik frisket op, ligesom han udbød privatundervisning til interesserede mod ekstrabetaling.

I padel havde vi på samme vis tilbud om intro for seniorer.

Her havde Mads såvel som Arne og Susanne flere interesserede hold igennem padelspillets grundlæggende regler, øvelser samt taktik.

Der var blandt andet hold fra Brønderslev kommunes sundhedscenter, samt andre offentlige introduktionstilbud.

Igen i 2023 prioriterede vi i klubben at afholde mange sociale arrangementer for klubbens medlemmer – både i tennis og padel.

Ud over at det er hele klubbens formål at dyrke det sociale, viser det sig gang på gang at det også er noget medlemmerne værdsætter og kommer til. Ofte bliver der hurtigt udsolgt og etableres ventelister.

Således har vi igen i 23 haft arrangementer som: Mix-turneringer, dame-spil, Grill-turneringer, Damespil med Dronninglund, Lysturnering, sorte-gryde arrangement, juletennis, Americano arrangementer, samt padel og pilsner eller padel og Rosè, hvor man endda kunne medbringe et ikke medlem.

Igen i år havde vi i tennis også nogle spillere som trænede ambitiøst og dedikeret frem mod holdturnering – og vi havde i sommersæsonen 2023 to herrehold der spillede turnering i DTF: Første holdet vandt 3. Division – Vest – Pulje 1 sidste år, så i år spiler de i 2. division. Her placerede holdet sig på en flot 6. plads ud af 8 og undgik nedrykning. Tillykke Anden holdet spillede i Liga 3 – Vest – Pulje 1. Her blev resultatet en sidsteplads i puljen. Godt kæmpet.

På padelsiden blev der som noget nyt arrangeret en klubturnering for både kvinder, mænd, mix. Der var stor tilslutning til klubturneringen men vejret viste sig at blive en udfordring for at få afviklet mange kampe – og nogle måtte til sidst ty til at få afsluttet regnskabet på konkurrentens baner i Padel Nord.

I skrivende stund blev der fundet 1 hold klubmestre i MIX – nemlig Ditte og Henrik Hanghøj Kraglund.

Stort tillykke til jer.

I Bestyrelsen synes vi det har været et tilfredsstillende år for klubben – både hvad angår medlemmer og økonomi.

Medlemstallet i alt for Tennis var i 2023: 108 (mod 132 i 2022 og 121 i 2021) (21 juniorer i 23)

Medlemstallet i alt for Padel var i 2023: 131 (mod 145 i 2022) (22 juniorer i 23)

Og i Vinterhalvåret var der igen udbudt tennis i Brønderslev Hallen, som 24 spillere har benyttet sig af.

På trods af en svag nedgang i medlemstallet, har klubben kunne præstere et fint overskud, som vi også vil høre om senere – og som bla. kommer via gode indtægter fra Pay & Play udlejninger, gæstespil samt også vores faste lejere og sponsorer.

Vi havde også igen i 23 et godt netværkssamarbejde med DGI, DTF, Idrætssamvirket, TNN og naboklubber, hvor der har været afholdt arrangementer, møder og kurser.

I en klub som vores, er vi dybt afhængige af at frivillige hjælper til. Det giver fællesskab og hjælper med til at knytte foreningens sociale bånd sammen – men hjælper også positivt ift. budgettet

Det har heldigvis heller ikke i 2023 været et problem – idet rigtig mange medlemmer har hjulpet til på forskellig vis.

En KÆMPESTOR TAK skal lyde til ALLE der har brugt tiden - hvad enten det har været til arbejdsdage, rengøring af klubhus og udendørsarealer, maling, det løbende vedligehold af baner, bortskaffelse af skrald, velkomst og instruktion af nye medlemmer, koordinering og afvikling af arrangementer, oprydning, indkøb, salg af øl og vand, madlavning, revision osv osv.

Ingen nævnt ingen glemt!

Man kan nu spørge sig selv – hvor går udviklingen hen i Klubben – hvilke udviklingstiltag arbejder vi egentlig med i Bestyrelsen når vi mødes – og hvor ofte mødes vi egentlig?

For at tage det sidste først – så har jeg talt sammen til at Bestyrelsen i 2023 er mødtes 7 gange til indkaldte Bestyrelsesmøder – og vi forsøger altid at planlægge aktiviteterne således at flest mulige medlemmer kan få deres behov og forventninger indfriet bedst muligt.

Ift. udvikling, så er der ingen tvivl om, at vi I Bestyrelsen ser en udfordring ift. en faldende interesse for, specielt tennisspillet. Vi mærker, at specielt den yngre generation er sværere at engagere til klubbens tilbud – og vi mærker og hører generelt fra de foreninger vi kender og samarbejder med, at interessen for at melde sig ind i ”foreninger” er for nedadgående.

Udbuddet af tilbud bliver stadig større og konkurrencen om medlemmer bliver hårdere.

For Bestyrelsen er det vigtigt at forsøge at fastholde vores medlemmer og arbejde for en stigning af medlemmer i fremtiden, for at sikre klubbens overlevelse på sigt.

Blandt andet derfor indgik vi i 2023 en 3-årig Vækstaftale med DGI, hvor en af målsætningerne netop er at kunne fastholde medlemstallet – og gerne se en stigning over de næste to år.

Gennem en række handlinger og indsatsområder, vil vi forsøge at få flere juniorspillere til at spille tennis og padel og også gerne flere seniorer i alderen +25.

For at understøtte dette mål, har Bestyrelsen også udarbejdet en ny kontingentstruktur, som uddybes senere i aften.

Vi synes selvfølgelig, at klubben fortsat skal være et attraktivt sted at komme og spille. Herunder at der er gode faciliteter og gode trænermuligheder.

Netop derfor forsøgte vi sidste år at engagere gode trænere fra Aalborg Tennisklub, ligesom vi gjorde brug af uddannede instruktører til introholdene i Padel.

Vi planlægger med, fortsat at kunne stille med kvalificerede trænere og instruktører, ligesom der arbejdes på nye initiativer og kursustilbud i det kommende år.

Der har blandt medlemmerne længe været ønske om en boldmaskine – som vi besluttede at forsøge at skabe midler til. Vi søgte og var heldige at få finansieret 10.000 kr. fra Ø. Brønderslev Sparekasses fond til en delvis betaling. Maskinen er anskaffet – den kan bruges både til tennis og padel – og kommer i drift i den nye sæson. Mere om det senere.

Det er vigtigt også at have fokus på rammerne i klubben. Derfor tog vi sidste år kontakt til Landsbypedellerne i Brønderslev kommune. De fik fremstillet nogle fine borde/bænke sæt til anlægget, som vi syntes der manglede. Vi lavede også en aftale med dem om at udføre lidt tiltrængt malearbejde i klubhuset – det er blevet rigtig godt synes vi.

Desuden har vi arbejdet med at planlægge og indhente tilbud ift. en opgradering af lys på tennisbane 1 og 2, samt forhåbentlig etablering af nyt lys på bane 3 og 4. – Et arbejde som endnu ikke er faldet på plads, og som vi ikke helt ved hvor lander.

Og endelig har vi fornyet klubaftalen med Ketcher Sport for at forsøge at få gode tilbud og rabatter i hus til klubmedlemmerne For at bestyrelsen kan arbejde for og med de rigtige ting, - nemlig de ting som betyder noget for klubbens medlemmer - er det vigtigt med input. Det får vi heldigvis meget af – så tak for det alle – det er dejligt med ideer og opbakning til arbejdet – og det vil det også være fremadrettet.

Til slut vil jeg også takke Bestyrelsen for en stor indsats og et rigtig godt samarbejde i 2023.

Anette Aggerholm 19/3-24

Kommende aktiviteter