Så er vi næsten klar til, at der kan spilles tennis

Så kom tidspunktet, hvor vi kan indkalde til Spil-Sammen standerhejsning torsdag den 22. april fra kl. 17 til 19. Så husk at være omklædt.

Vi slutter af med at servere sandwich og lidt at drikke.

Baneklargøringsarbejdet er i gang og så snart vi får klarmelding, får I besked om, at der kan spilles, ligesom I får besked på, at der kan bookes baner.

Bookingsstystemet er ændret, så det er en lidt anden måde, man nu skal booke baner på. Det vil I kunne så på klubbens hjemmeside.

Vi kan tillige oplyse, at der er Spil-Sammen (på 3 baner) på samme tidspunkter som sidste år, altså:

Mandage fra kl. 17 til 19

Onsdage fra kl. 9 til 11

Torsdage fra kl. 17 til 19

Søndage fra kl. 10 til 12.

Der er start mandag den 26. april 2021.

Så det er NU, at I skal betale kontingent. Kontingentsatser fremgår af tidligere fremsendt mail til jer. Kontingent indbetales på bankkonto 5655 – 6885 827 029.

Specielt til juniorerne:

Der er træning om tirsdag fra kl. 16.00 til 17.30. Afhængig af fremmødet, kan det betyde, at vi hen ad vejen ændrer til 1 times træning for de mindste spillere. Men det får I besked på. Første træningsdag er tirsdag den 4. maj kl. 16.00. Vi har fået ny træner – han hedder Michael.

Vi glæder os til den nye sæson og håber, at alle får nogle dejlige timer på tennisbanerne

Tennishilsener

BESTYRELSEN/Else Simonsen

Kommende aktiviteter