Padel Spil-Sammen – Søndage kl. 10-12

Kære padelmedlemmer

Vi er nu kommet godt igang med padelspillet. For at vi også kan lære hinanden lidt at kende og spille på kryds og tværs med hinanden starter vi med spil-sammen.

Det bliver søndage fra kl. 10 til 12 og indtil videre.

Vi håber på denne måde, at vi kan lære lidt af hinanden og få lidt instruktion fra hinanden.

Der gøres opmærksom på, at der i klubhuset på væggen over kasserne med padelbats er opsat opslag om, hvem der er padelmedlem med navn og telefonnr. Mangler man makker, kan man således her se, hvem man evt. kan kontakte.

Padelhilsener

BESTYRELSEN

Så kom der padelbaner i Brønderslev

Lørdag den 9. oktober indviede Brønderslev Tennis Klub 2 nye padelbaner i forbindelse med klubbens anlæg i Hedelundsgade.

Formand Anette Aggerholm sagde i sin velkomsttale, at det er en drøm, der er gået i opfyldelse for klubben, hvor klubben er på nippet til at lukke ned for tennissæsonen for i år, at man så kan åbne nye muligheder for at spille videre i form af Padel.

Det var et ønske fra klubbens medlemmer for bl.a. at kunne forlængelse sæsonen for aktivitet i klubben.

Men samtidig med at det er et nyt tilbud for klubbens medlemmer, håber Tennisklubben også at se rigtig mange nye medlemmer. Der er også mulighed for at spille Pay and Play.

Klubben håber endvidere på at kunne afholde mange spændende arrangementer og skabe nye muligheder for såvel klubben som for alle byens borgere – store som små – der ellers aldrig har set i retning af tennisklubben.

Der var mødt mange frem for at se de nye padelbaner. Heri blandt de mange sponsorer, som har gjort det muligt for klubben at etablere de nye padelbaner. Der har været støtte fra NORDLYS Vækstpulje, Brønderslev Kommune, Risagerfonden, Spar Nord Fonden, Nordeafonden, Ø. Brønderslev Sparekasses Fond, Sparekassen Vendsyssels Fond, TLK Salg og Design, Sparekassen Danmark, Brønderslev og NOVABIL, Toyota.

Endvidere har klubkassen bidraget, ligesom der har været en del frivilligt arbejde fra klubbens medlemmer og venner.

Karsten Frederiksen fra NORLYS Vækstpulje holdt den officielle åbningstale. Herefter var der opvisning på banerne og der var mulighed for at prøve spillet med god instruktion fra erfarne spillere.

For at give byens borgere mulighed for at prøve spillet, før man bestemmer sig for indmeldelse i klubben, afholder Tennisklubben Åbent Hus på Padelbanerne lørdag den 23. oktober fra kl. 10 til 13, hvor der vil være mulighed for at prøve spillet, ligesom man fortæller om bat og bolde til brug ved spillet.

Padel gæstespiller

Hvis man som padelmedlem gerne vil spille med personer der ikke er padelmedlem i Brønderslev Tennis Klub, så er det også muligt.

Det koster kr. 50,- pr. time pr. gæstespiller.

Det koster således .kr. 50 hvis tre padelmedlemmer har en en gæstespiller med der ikke er medlem, kr. 100,- hvis to padelmedlemmer har to gæstespillere med og kr. 150,- hvis et padelmedlemmer har tre gæstespillere med.

Beløbet betales via mobilepay til nummer 175583 inden spilstart.

Program for indvielse af padelbaner 9. oktober 2021

Så blev Tennisklubbens 2 nye padelbaner færdige og vi glæder os til at kunne vise dem frem og få dem taget i brug.

Vi vil derfor gerne invitere til indvielse og åbning af banerne

                    Lørdag den 9. oktober kl. 10.00.

Vi har sammensat følgende program for dagen:

Kl. 10.00: Formanden byder velkommen og der holdes åbningstale

Der bydes herefter på kaffe og kagemand.

Kl. 10.30: Opvisningskamp

Kl. 10.45: Der er åbent for at prøve spillet. Vi stiller bat og bolde til rådighed, og der er instruktør til stede.

Der serveres vand, øl, vin og chokolade og chips.

Vi håber, at I har lyst til at komme og se vores nye padelanlæg, som ligger fantastisk flot i det smukke område.

Venlig hilsen

BESTYRELSEN

Indvielse af padelbaner 9. oktober 2021

Etableringen af vores 2 nye padelbaner er nu så langt at der er sat en dato for indvielsen af padelbanerne.
Klubben holder derfor indvielse af padelbanerne lørdag den 9. oktober kl. 10, hvor alle interesserede er velkommen og hvor alle sponsorer også vil blive inviteret. Dagens program vil blive offentliggjort senere, men vi kan allerede nu sige at der også vil blive mulighed for at afprøve vores nye padelbaner.

Som padelmedlem af Brønderslev Tennis Klub får du adgang til at booke baner alle ugens dage fra kl. 8.00 til kl. 20.00 i 2 timer ad gangen.

• Du kan se hvordan du bliver meldt ind i klubben som padelmedlem her.
• Kontingent fra åbning den 9. oktober og frem til 1. april 2022 er på kr. 500,-.
• Du bliver en del af klubbens sociale liv.

Ud over at spille padel som medlem af klubben, bliver det også muligt at leje en padelbane i 1 eller 2 timer ad gangen som Pay and Play.

Kender du ikke så meget til padel, kan du læse lidt om spillet her.

Vi takker alle sponsorer m.fl. der har bidraget til at få padelbanerne etableret, som du kan læse mere om her.

Padel i Brønderslev Tennis Klub

Efter forslag fra Bestyrelsen blev der på generalforsamlingen i august 2020 givet grønt lys til at, Bestyrelsen kunne arbejde på at etablere padelbaner i nær tilknytning til tennisbanerne.  

Efter en hel del forarbejde blev der i oktober 2020 ansøgt om byggetilladelse til etablering af to padelbaner, og byggetilladelsen blev givet af Brønderslev Kommune i februar 2021. 

Efter indhentning af tilbud fra to leverandører blev der i juni skrevet kontrakt med WGS – Wellness Group A/S i Frederikshavn om at etablere de to padelbaner.  

Formand Anette Aggerholm tager “Første spadestik” 11. august 2021

Den 11. august blev der taget ”første spadestik”, hvor Oplandsavisen var med.

Padelbanerne vil være færdige til indvielse 9. oktober 2021. 

Da padel spillet er nyt for de fleste, vil klubben tilbyde introduktion, træning m.m. til klubbens medlemmer, når padelbanerne står klar til spil. Der vil også være mulighed for introduktion til ikke medlemmer, så man kan få en fornemmelse af spillet, inden man evt. melder sig ind i klubben. 

Padelbanerne er finansieret med støtte fra forskellige fonde og sponsorer og tennisklubben har bidraget med egenbetaling. Herud over bidrager klubbens medlemmer med frivilligt arbejde på nogle af opgaverne i forbindelse med etablering af padelbanerne. 

Følgende har givet økonomisk støtte til etableringen af padelbanerne: 

 Herudover har følgende har givet økonomisk støtte til padelbanerne via sponsorat: 

Og sidst men ikke mindst har flere af de sponsorer klubben har haft i flere år, indvilget i at deres sponsorat i år kan gå til etablering af padelbaner. Dette gælder for :

Vi er meget taknemmelige for den støtte vi har fået fra de fonde, firmaer m.v der har været med til at muliggøre at Brønderslev Tennis Klub kan etablere to padelbaner.