Klubben har anskaffet en boldmaskine

Vi kan med glæde meddele at klubben har anskaffet en boldmaskine, som klubbens medlemmer på min. 18 år kan benytte i h.t. nedenstående vejledning/regler.

Boldmaskinen er placeret i det sorte skab i det sydøstlige hjørne af tennisbane 4, da den hovedsageligt skal bruges på tennisbane 4. Boldmaskinen kan omstilles til benyttelse ved padeltræning, dette arrangeres og udmeldes af bestyrelsen.

Inden man kan benytte boldmaskinen, skal man have modtaget indledende instruktion i brugen af boldmaskinen. Instruktionen gives hovedsageligt af Arne Kjærsgaard men kan evt. også modtages ved henvendelse til Kristian Smidt, Rasmus Hansen, Jørgen Friis eller Allan Thomsen. Kontaktoplysninger på Arne, Kristian, Rasmus, Jørgen og Allan findes på opslagstavlen i klubhuset. I forbindelse med instruktionen udleveres koden til hængelåsen på skabet til boldmaskinen. Koden må ikke videregives til medlemmer der ikke har fået instruktion i bruge af boldmaskinen.

For at kunne gøre brug af boldmaskine skal denne bookes særskilt via Conventus, på samme måde som man booker en bane. Link til booking af boldmaskinen findes nederst på denne side samt i hjemmesidens menu under Booking. Ønsker man at bruge boldmaskinen som eneste ”makker”, kan boldmaskine vælges som makker i Conventus på bane 3 og 4.

Anvendelsen af boldmaskinen angivet i listeform:

 • Boldmaskine kan bookes til tennis af alle medlemmer der er min. 18 år, med de nævnte restriktioner
 • Inden anvendelse skal man have modtaget den nødvendige indledende instruktion
 • Koden til skabet udleveres når der er modtaget indledende instruktion
 • Håndtering af boldmaskinen må ikke overlades til personer under 18 år
 • Boldmaskine bookes på lige fod med en bane.
 • Boldmaskine kan vælges som makker på tennisbane 3 og 4.
 • Boldmaskine kan kun bookes en time ad gangen
 • Boldmaskine kan bookes op til tre gange 14 dage frem i tiden
 • Boldmaskinen kan omstilles til benyttelse ved padeltræning, dette arrangeres og udmeldes af bestyrelsen

Vejledning til brug af boldmaskinen findes også i skabet med boldmaskinen.

Vi håber boldmaskinen kan blive et godt supplement til træning for klubbens medlemmer.

Link til booking af boldmaskinen.

Links til dokumenter om boldmaskinen:

Boldmaskine – Generel vejledning

Boldmaskine – Øvelser

Boldmaskine – Manual

Boldmaskine – Brochure

Padel intro

Kunne du tænke dig at lære og spille padel-tennis? Så læs lige med her. 👇😃
Brønderslev Tennis- og Padelklub har igen i år arrangeret to datoer med grundlæggende introduktion til padel-tennis. 🎾
Den dygtige træner Mads Thomsen kommer og underviser:

 • Lørdag d. 27. april kl. 13.00 – 15.00
 • Torsdag d. 9. maj kl. 10.00-12.00


Obs! Der er 8 pladser pr. dato.
Det er gratis, og der stilles bat og bolde til rådighed for de deltagende.


Tilmelding foregår direkte til Mads på sms 25143248.

Voksen-intro i tennis

Vi tilbyder i foråret 2024 voksen tennis-intro træning, der afvikles fire onsdage med opstart onsdag den 1. maj kl 18.00 – 20.00, og kører til og med den 22. maj.
Intro-træningen forestås af Oliver Gunvald, fra Aalborg Tennis Klub. Oliver har 8 års trænererfaring, og er selv tennisspiller på eliteniveau.
Du kan med dette træningsforløb på kort tid komme i gang med at spille tennis.

Vi tilbyder 8 timers træning i et forløb på 4 gange på følgende dage:

 • Onsdag den 1. maj 2024 kl. 18.00 til 20.00
 • Onsdag den 8. maj 2024 kl. 18.00 til 20.00
 • Onsdag den 15. maj 2024 kl. 18.00 til 20.00
 • Onsdag den 22. maj 2024 kl. 18.00 til 20.00

Vi stiller ketsjer til rådighed og man deltager bare iført sportstøj/sko.
Deltagerprisen er 300 kr. som skal indbetales til klubbens bankkonto ved tilmelding inden opstart, Kontonr. 5655 – 6885827029 – eller til MobilePay nr. 175583
Tilmelding sendes til mailadressen formand@bronderslevtennisklub.dk, og spørgsmål kan rettes til Arne Kjærsgaard på 2678 6498.

Opstart af tennis juniortræning

Hermed orienteres om, at tennis træning for junior- medlemmer påbegyndes onsdag den 1. maj kl. 16.00 til 17.30, og kører over i alt 7 gange indtil den 26. juni.

Ligesom sidste efterår er det Oliver Gunvald fra Aalborg Tennis Klub, der står for træningen. Oliver har 8 års trænererfaring, og er selv tennisspiller på eliteniveau. 

Så hvis du kunne tænke dig måske at blive efterfølgeren til Holger Rune eller Clara Tauson, så har du nu chancen for at se om tennis er noget for dig.
Tennis træning for juniorer starter op onsdag den 1. maj kl. 16.00 til 17.30, og kører over i alt 7 gange indtil den 26. juni, og fortsætter igen efter sommerferien. Det koster kun kr. 300,- for at være medlem i hele sæsonen, inkl. træning om onsdagen.

Vi håber, at mange juniorer møder op på onsdag i næste uge, for indskrivning til et spændende juniortræningsforløb.

Ved evt. spørgsmål, kontakt venligst Arne Kjærsgaard på 2678 6498.

Nye bestyrelsesmedlemmer og ny formand

På seneste generalforsamling blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, Ditte Hanghøj Kraglund og Rasmus Hansen, velkommen i bestyrelsen. Ditte og Rasmus overtager pladserne efter Else Simonsen og Anders M. Christensen. Vi vil sige en stor tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer. En særlig tak til Else for det store arbejde hun har lavet for klubben gennem mange år, ikke mindst som kasserer men også med mange andre opgaver som hun har lagt mange kræfter i.

Efter fire år på bestyrelsesposten har Anette Aggerholm ønsket at give stafetten videre. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamling overtog Arne Kjærsgaard formandsposten. Anette blev udnævnt til næstformand, som er en ny post i bestyrelsen, og bestyrelsen kan således fortsat drage nytte af Anettes erfaringer som bestyrelsesformand.

Ditte har sagt “Ja tak” til at overtage rollen som klubbens nye kasserer. Ditte og Else arbejder på at få overdraget alle opgaver og formaliteter som kasserer til Ditte, så hun kan komme godt i gang med de nye arbejdsopgaver. Rasmus kommer bla. til at bistå Kristian Smidt med pasning af banerne, dog med fokus på padelbanerne.

De to nye bestyrelsesmedlemmer Ditte Hanghøj Kraglund og Rasmus Hansen

Vi ser frem imod et godt samarbejde i den nye bestyrelse.

Hilsen Bestyrelsen

Standerhejsning 2024

I det dejlige, men dog lidt kølige forårsvejr, blev 2024 sæsonen søndag officielt skudt i gang med den traditionsrige standerhejsning.

Klubbens nye formand Arne Kjærsgaard holdt en fin tale hvor han bl.a fortalte om de mange tiltag der er planlagt i den kommende sæson. Disse vil blive annonceret via E-mail, hjemmesiden og Facebook.

Efter flaget var hejs og der var sunget et par sange, var der kaffe, sodavand og kagemand til de fremmødte. Efterfølgende var der frit spil på alle seks baner.

Standerhejsning og åbning af tennisbaner

Foråret er kommet og tennisbanerne er ved at være klar til spil. Traditionen tror holder vi derfor standerhejsning, som er sat til

søndag den 21.4.2024 kl. 10.

Efter flaget er hejst er klubben vært ved en lille forfriskning, hvorefter der er frit spil på alle tennis- og padelbaner et par timer frem.

Der har også i år været stort fremmøde af klubbens medlemmer, til forårsklargøring af hele anlægget og klargøring af tennisbanerne. Vi vil gerne sige en stor tak til alle der er mødt op og har bidraget  😊

Med den store indsats der er ydet af medlemmer og lidt finpudsning af Arne og Kristian er tennisbanerne nu klar til spil 😊 Bane 1 og 2 åbner for booking fra torsdag den 18.4., mens bane 3 og 4 kan bookes fra søndag den 21.4.

Vi glæder os til den nye sæson med mange gode timer på anlægget.

De bedste hilsner

Bestyrelsen.

Ny kontingentstruktur

Kære medlemmer af Brønderslev Tennis og Padel Klub

Den 19. marts 2024 blev der afholdt generalforsamling i klubben.

Generalforsamlingen vedtog en ny kontingentstruktur for medlemmerne. En meget forenklet kontingentstruktur.

Det betyder, at fra 1. april 2024 betales medlemskontingent, der så betyder, at man både kan spille tennis og padel. Man bestemmer selv, om man “kun” vil spille tennis eller “kun” padel, eller om man vil spille begge dele. Vi håber naturligvis, at alle synes, at det er en spændende mulighed for at spille begge spil.

Kontingent for seniorer (18 år og op efter): 800 kr.

Kontingent for juniorer ( op til og med 17 år): 300 kr.

Der er ikke længere mulighed for husstandsrabat.

Kontingent dækker perioden 1. april 2024 til 31. marts 2025.

Kontingent bedes indbetalt på konto 5655 – 6885 827 029.

Generelt:

Generelt gælder, at der skal være betalt kontingent, for at man fortsat er medlem af klubben og dermed får adgang til at booke baner, og at adgangsbrikken er aktiv.

Kontingent skal være betalt senest 1. april 2024, hvis man fortsat ønsker at spille fra 1. april 2024. Padelbanerne er åbne – Tennisbanerne åbner senere i løbet af april. Der vil naturligvis blive orienteret om åbningen.

Vi gælder os til den nye sæson.

Hilsener

BESTYRELSEN

Kommende aktiviteter