Så er tennisbanerne åbne for spil

Alle, der har betalt kontingent, har fået åbnet deres adgangsbrik og der er åbnet for booking af baner.

Vi gør opmærksom på, at i henhold til Coronarestriktionerne er der åbent for adgang til klubhuset, da der er tilladt “kortvarige ophold på toilettet”. Der må IKKE BADES, så derfor opfordre vi til, at man møder omklædt.

Vedr. Spil-sammen:

Vi er nødsaget til at ændre tidspunktet for Spil-sammen om onsdagen til start kl. 09.30 (til 12.00).

Vi håber, at det bliver en dejlig tennissæson og der vil snart blive meldt ud om sociale aktiviteter.

Så minder vi om, at der er Standerhejsning (Spil-Sammen) på torsdag den 22. april k. 17-19. Vi håber at se mange.

Tennishilsener

BESTYRELSEN/Else Simonsen

Kommende aktiviteter