Generalforsamling 2023 blev afholdt den 21.3.2023

Formand Anette Aggerholm aflægger beretning

Klubben afholdt tirsdag den 21.3.2023 ordinær generalforsamling. Formanden aflagde beretning, som kan ses her. Referat fra generalforsamling kan se her.

Med baggrund i fremlagt budget vedtog generalforsamlingen kontingent for kommende år.

Grethe Nielsen og Mads Thomsen havde valgt ikke at stille op til genvalg til bestyrelsen. I stedet blev valgt Arne Kjærsgaard og Anders Majlund Christensen.

Vi glæder os til den nye sæson.

Kommende aktiviteter