Nye medlemmer i bestyrelsen

På generalforsamlingen den 21.3.2023 fik klubben to nye bestyrelsesmedlemmer, Arne Kjærsgaard og Anders M. Christensen. På sæsonens første bestyrelsesmøde, har bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Anette Aggerholm
Kasserer: Else Simonsen
Baneansvarlig: Kristian Bay Smidt
IT, Facebook og hjemmeside Erik Ejsing
Sekretær og eksterne kontakter: Arne Kjærsgaard
Turneringshold og økonomi: Anders M. Christensen

Vi ser frem til et godt og konstruktivt arbejde i den nye bestyrelse.

Kommende aktiviteter