Nye bestyrelsesmedlemmer og ny formand

På seneste generalforsamling blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, Ditte Hanghøj Kraglund og Rasmus Hansen, velkommen i bestyrelsen. Ditte og Rasmus overtager pladserne efter Else Simonsen og Anders M. Christensen. Vi vil sige en stor tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer. En særlig tak til Else for det store arbejde hun har lavet for klubben gennem mange år, ikke mindst som kasserer men også med mange andre opgaver som hun har lagt mange kræfter i.

Efter fire år på bestyrelsesposten har Anette Aggerholm ønsket at give stafetten videre. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamling overtog Arne Kjærsgaard formandsposten. Anette blev udnævnt til næstformand, som er en ny post i bestyrelsen, og bestyrelsen kan således fortsat drage nytte af Anettes erfaringer som bestyrelsesformand.

Ditte har sagt “Ja tak” til at overtage rollen som klubbens nye kasserer. Ditte og Else arbejder på at få overdraget alle opgaver og formaliteter som kasserer til Ditte, så hun kan komme godt i gang med de nye arbejdsopgaver. Rasmus kommer bla. til at bistå Kristian Smidt med pasning af banerne, dog med fokus på padelbanerne.

De to nye bestyrelsesmedlemmer Ditte Hanghøj Kraglund og Rasmus Hansen

Vi ser frem imod et godt samarbejde i den nye bestyrelse.

Hilsen Bestyrelsen

Kommende aktiviteter